Snøen er borte fra tennisbanene

torsdag 3. mai 2018

Lørdag 5. mai kl 10:00 starter vi arbeidet med fjerning av løv og rusk fra tennisbanene.

Ta med rive og mengder med arbeidslyst.

Arbeidet fortsetter på søndag og videre utover i uka hvis vi ikke blir ferdige!

Betal medlemskontingenten

torsdag 4. mai 2017

Kontingenten for 2018 er kr 2 000 for familie, kr 1 200 for senior og kr 600 for junior (ikke fyllt 18 år før 1/1 – 2018).

Kontonummeret er 1615 04 81221. Husk å skrive hvem betalingen gjelder for.  Skriv også på fødselsår for medlemmene, samt telefon og/eller e-mail adresse.

På banen er det satt opp kodelåser.  Når kontingenten er betalt får du vite koden via SMS eller e-mail.