Medlemskap

Alle som benytter banene må betale medlemskontingent. Kontingenten må betales før du går på banene og spiller.

Du kan betale til vår bankkonto som er: 1615 04 81221 (Skedsmo Tennisklubb, Postboks 35, 2021 Skedsmokorset).

Når du betaler medlemskap må du samtidig informere oss om navn og fødselsår på de personene som omfattes av medlemskapet, samt mobil og/eller e-mail slik at vi kan nå dere med informasjon.

Medlemskontigentene for 2018 er

  • Famile: kr. 2 000
  • Senior: kr. 1 200
  • Junior: kr. 600 (ikke fylt 18 år før 1/1/2018)